Naše další projekty

EnviWeb.cz
ZmapujTo.cz - mapování černých skládek
Ekologove.cz
EnviMarket.cz
stat
Přeskočit navigaci

Nabídka výrobků v kategorii Úprava vody
Položek celkem: 45Stránky: 
1
2
3
Zobrazeno: 1 - 20

Čistička dopadních vod STMH jako vestavba do septiku

Ilustrační obrázek

Čistička dopadních vod STMH jako vestavba do septiku

Díky unikátní patentované vyjímatelné konstrukce pevného nosiče biomasy systému STMH nabízíme možnost realizace čističky odpadních vod (ČOV) do stávajícího velikostně dostačujícího septiku.

Popis systému čištění vestavby STMH do septiku

Veškeré odpadní vody z odvětrané vnitřní kanalizace objektu natékají do předřazené usazovací komory objemu 2-10 m3. V usazovací jímce (septiku) dojde k oddělení sedimentujících a plovoucích látek a proběhne předčištění anaerobními (žijícími bez kyslíku) mikroorganismy. Jímka čištění je vytvořena za dělící stěnou poslední komory septiku. Jímka je rozdělena přepážkou na aktivační a dosazovací zónu. Rozměrově je nádrž navržena biologickým výpočtem dle DIN 4261 do 50 EO v základním čištění/nitri/denitri. Pohon zajištěn membránovým dmychadlem o příkonu 50/250W, 230V, 50Hz umístěným v objektu nebo v rozvaděči čistírny. V aktivační zóně je umístěn patentovaný nezanášený pevný nosič biomasy ve tvaru buňkového rotačního disku, slepeného plastových lamel. Buňkové kolo se vlivem vztlaku vzduchových kapes v bio-směsi vznáší a pomalu otáčí. Otáčením kola dochází k diagonálnímu proudění směsi v aktivační zóně, a to postupně přes oblasti s různým obsahem rozpuštěného kyslíku. Konstrukcí STMH jsou vytvořeny stabilní podmínky pro odbourávání uhlíkového znečištění, amoniakálního znečištění, event. dusíkatého znečištění a biologickou eliminaci fosforu. Vyčištěná užitková voda bude gravitačně svedena do vodoteče, kanalizace či vsaku.

Cena 40.250,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Díky unikátní patentované vyjímatelné konstrukce pevného nosiče biomasy systému STMH nabízíme možnost realizace čističky...
Cena 40.250,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Čistička odpadních vod STMH pro 5-10 osob

Ilustrační obrázek

Čistička odpadních vod STMH pro 5-10 osob

• JEDINÉ moderní třísťupňové čištění v České republice
• velmi nízké provozní náklady, vhodné i pro nepravidelné zátěže (dovolená, rekreační objekty apod.), bezobslužnost
• vysoká účinnost čistírny, použití na zálivku zahrady, rybníků apod.

Cena 56.925,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
• JEDINÉ moderní třísťupňové čištění v České republice • velmi nízké provozní náklady, vhodné i pro nepravi...
Cena 56.925,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Čistírna odpadních vod STMH pro 27-50 osob

Ilustrační obrázek

Čistírna odpadních vod STMH pro 27-50 osob

Malá čistírna slouží k čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů a to jak z oddílné centrální kanalizace rodinných a obytných domů, tak i z rekreačních a restauračních zařízení, živností a firem.

Vzhledem k použití kombinovaného STMH systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) se čistírna vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Princip čištění kontejnerové čistírny STMH pro 10-27EO

Čištění odpadní vody čistírnou STMH probíhá kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách biodisku a kalem ve vznosu. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou a nesmí být užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazováku. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod biodisk. Mikroorganismy v čistírně STMH žijí ve vznosu a po zapracování rovněž tzv. přisedlé na pevném nosiči biomasy – biorotoru – buňkovém kole.

Popis kontejnerové čistírny STMH pro 10-27EO

Čistírna STMH (bionádrž s kapsovitým dosazovákem) sestává z ocelové nebo betonové nádrže, osazené technologickou vestavbou a pohonu. Celkový prostor nádrže je rozdělen příčkou. Ve větší části se nachází buňkové kolo (biorotor) s pohonem. Odpadní voda natéká gravitačně neb tlakově do usazovací jímky - septiku, po zachycení primárního kalu a anaerobním předčištění v jímce prochází odpadní voda do spodní části nátokové sekce STMH kontejneru, mísí se s vratným - recirkulovaným kalem z dosazovací části kontejneru. Na látky obsažené v odpadní vodě začínají působit mikroorganismy z vratného kalu a startují biologické procesy, kterými se tyto látky postupně mineralizují. Voda dále proudí do provzdušňované sekce, kde pokračují biologické aerobní procesy čištění, při kterých je nutný vzdušný kyslík dodávaný aerotorem a provzdušňovačem. Dále voda proudí do spodní části třetí sekce - kapsového dosazováku, kde se oddělí od kalu a přepadem odtéká. Kal, hromadící se ve spodním prostoru této sekce, je neustále gravitačně recirkulován do provzdušňované sekce do prostoru pod aerotor.

 

Cena 186.300,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Malá čistírna slouží k čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů a to jak z oddílné centrální kanalizace r...
Cena 186.300,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 120 EO

Ilustrační obrázek

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 120 EO

Čistírna slouží k čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů a to jak z oddílné centrální kanalizace rodinných domků, tak i z rekreačních a restauračních zařízení, živností a firem, ale i částí obcí a měst.

Výhody kontejnerové čistírny odpadních vod STM® pro 120 EO

Vzhledem k použití kombinovaného STM systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) se čistírna vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Princip čištění kontejnerové čistírny STM® pro 120 EO

Čištění odpadní vody čistírnou STM probíhá kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách biodisku a kalem ve vznosu. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou a nesmí být užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazováku. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod biodisk. Mikroorganismy v čistírně STM žijí ve vznosu a po zapracování rovněž tzv. přisedlé na pevném nosiči biomasy – biorotoru – buňkovém kole.

Ceny od 759.000,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Čistírna slouží k čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů a to jak z oddílné centrální kanalizace rodinn...
Ceny od 759.000,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 250-500EO

Ilustrační obrázek

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 250-500EO

Čistírna slouží k čištění obecních a městských splaškových vod, ale i větších výrobních podniků (mlékarny, zpracovatelské podniky apod.).

Výhody kontejnerové čistírny odpadních vod STM® pro 250-500EO

Vzhledem k použití kombinovaného STM systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) se čistírna vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Princip čištění kontejnerové čistírny STM® pro 250-500EO

Čištění odpadní vody čistírnou STM probíhá kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách biodisku a kalem ve vznosu. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou a nesmí být užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazováku. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod biodisk. Mikroorganismy v čistírně STM žijí ve vznosu a po zapracování rovněž tzv. přisedlé na pevném nosiči biomasy – biorotoru – buňkovém kole.

Cena 874.000,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Čistírna slouží k čištění obecních a městských splaškových vod, ale i větších výrobních podniků (mlékarny, zpracovatelsk...
Cena 874.000,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 500 a více EO

Ilustrační obrázek

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 500 a více EO

Čistírna slouží k čištění obecních a městských splaškových vod, ale i větších výrobních podniků (mlékarny, zpracovatelské podniky apod.).

Výhody kontejnerové čistírny STM® pro 500 a více EO

Vzhledem k použití kombinovaného STM systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) se čistírna vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Princip čištění kontejnerové čistírny STM® pro 500 a více EO

Čištění odpadní vody čistírnou STM probíhá kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách biodisku a kalem ve vznosu. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou a nesmí být užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazováku. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod biodisk. Mikroorganismy v čistírně STM žijí ve vznosu a po zapracování rovněž tzv. přisedlé na pevném nosiči biomasy – biorotoru – buňkovém kole.

Cena 1.081.000,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Čistírna slouží k čištění obecních a městských splaškových vod, ale i větších výrobních podniků (mlékarny, zpracovatelsk...
Cena 1.081.000,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 50-250EO

Ilustrační obrázek

Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® pro 50-250EO

Čistírna slouží k čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů a to jak z oddílné centrální kanalizace rodinných a bytových domů, tak i z rekreačních a restauračních zařízení, živností a firem, ale i částí obcí a měst.

Výhody kontejnerové čistírny odpadních vod STM® pro 50-250EO

Vzhledem k použití kombinovaného STM systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) se čistírna vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Princip čištění kontejnerové čistírny STM® pro 50-250EO

Čištění odpadní vody čistírnou STM probíhá kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách biodisku a kalem ve vznosu. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou a nesmí být užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazováku. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod biodisk. Mikroorganismy v čistírně STM žijí ve vznosu a po zapracování rovněž tzv. přisedlé na pevném nosiči biomasy – biorotoru – buňkovém kole.

Cena 298.000,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Čistírna slouží k čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů a to jak z oddílné centrální kanalizace rodinn...
Cena 298.000,-Kč s DPH
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

Projekty (projektová dokumentace) čističky odpadních vod

Ilustrační obrázek

Projekty (projektová dokumentace) čističky odpadních vod

Projekty a odborné posudky - vždy s energetickými a biochemickými výpočty potřebnými pro racionální rozhodnutí investora

  • čistíren komunálních odpadních vod včetně sanace a úpravy stávajících betonových septiků, nádrží a jímek. Navrhujeme čistírny odpadních vod s aerotory STM a ponornými biodisky STMH, s odstraňováním dusíku a se zvýšenou biologickou eliminací fosforu vybavené řídícími systémy s dálkovým přenosem dat (telemetrie)
  • čistíren průmyslových vod (mlékárny, sýrárny, pivovary, vinařské závody, papírny)
  • linek aerobního biologického zpracování a stabilizace fekálního kalu
  • systémů intenzivního chovu ryb, systémy navrhujeme rovněž pro chovy teplomilných druhů ryb

Dodávka a výroba - projektová dokumentace technologie STM, FINE 2006, Autopen 2006, DesignCAD 3D MAX 2006, ACAD 2010, firemní SW návrhu aktivace, dosazovací nádrže a kalojemu dle stupně čištění - stáří kalu a počtu EO, kontroly hloubky a tvaru dosazovací nádrže, energetické bilance dle typu aerotoru, příkonové charakteristiky, oblasti a intenzity provzdušňování daného aerotoru, zatížení patek daného aerotoru, průtočných schémat technologie, úspory srážedla fosforu, kontrola rozměrů kalojemu...

  • realizace technologie výše uvedených staveb a výrobních oborů včetně inženýrské činnosti

Autorský dozor - výše uvedených staveb a výrobních oborů včetně inženýrské činnosti

 

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Projekty a odborné posudky - vždy s energetickými a biochemickými výpočty potřebnými pro racionální rozhodnutí investora...
Cena na dotaz
Hellstein spol. s r.o.
Detail výrobku »»

AKTIVNÍ UHLÍ - vyrobeno z kokosových skořápek

Ilustrační obrázek

AKTIVNÍ UHLÍ - vyrobeno z kokosových skořápek

Typ - K 8x18
Popis - granulované aktivní uhlí vyrobené vysokoteplotní parní aktivací z kokosových skořápek
Velikost částic(ASTM D2862) - 5 % max   8  mesh   90 % min    8x16 mesh (0,84 – 2,2 mm)  5 % min - 18  mesh
Jodové číslo(ASTM D4607) - 1000 mg/g min
Sypná hmotnost, suché(ASTM D2854) - 460 - 490 kg/m3
Popel(ASTM D2866) - 4 % MAX
Vlhkost(ASTM D2867) - 5 % max
Hardness number(ASTM D3802) 95 - 98 %

Množství:    7 000 kg
Balení:         pytle 25 kg
 

 

Cena 51,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Resorbent, s.r.o.
Detail výrobku »»
Typ - K 8x18 Popis - granulované aktivní uhlí vyrobené vysokoteplotní parní aktivací z kokosových skořápek Velikost čá...
Cena 51,-Kč s DPH
Resorbent, s.r.o.
Detail výrobku »»

AquaSorb CS

Ilustrační obrázek

AquaSorb CS

 

AquaSorb? CS je vysoce aktivní granulované uhlí vyráběné parní aktivací pečlivě vybraných zuhelnatělých kokosových skořápek. V důsledku tohoto je toto aktivní uhlí obzvláště vhodné k zachycování malých koncentrací molekul s malou molekulovou hmotnosti.

AquaSorb? CS je svými vynikající vlastnostmi přímo předurčen k zachycování nežádoucích příchutí a pachů ve vodárenství, kde je používám k zachycování oxidantů jako jsou chlór a ozón. Zvláště důležitý rys tohoto materiálu je jeho vyšší mechanická tvrdost, která v kombinaci se znamenitým odprašováním operace zabezpečí výjimečně čistý produkt.

 

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:endler s.r.o.
Detail výrobku »»
  AquaSorb? CS je vysoce aktivní granulované uhlí vyráběné parní aktivací pečlivě vybraných zuhelnatělých kokosový...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

AquaSorb GXB

Ilustrační obrázek

AquaSorb GXB

 AquaSorb? GXB je vysoce aktivní válečkové (tvarované) aktivní uhlí vyráběné parní aktivací z vybraných stupňů nízko prašného uhlí. Výsledkem výrobního procesu je aktivní uhlí s vysokou homogenitou struktury pórů a velmi vysokým stupněm čistoty. Navíc se tento materiál velmi snadno a rychle smáčí a neplave. Tento materiál má vysokou sypnou hmotnost a poskytuje maximální objem aktivity. Vynikající tvrdost a mechanická odolnost zajišťují nízké ztráty při zpětném praní, provzdušnění a mnoha reaktivacích.

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:endler s.r.o.
Detail výrobku »»
 AquaSorb? GXB je vysoce aktivní válečkové (tvarované) aktivní uhlí vyráběné parní aktivací z vybraných stupňů nízk...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

AquaSorb 2000

Ilustrační obrázek

AquaSorb 2000

AquaSorb 2000 se vyznačuje vysokou aktivitou, je vyráběno z vysoce kvalitního černého uhlí. Tento typ aktivního uhlí, který je aktivován parou, se vyznačuje dokonalou rovnováhou mezi adsorpčními a přepravními póry. Poskytuje vysoký výkon v širokém rozsahu použití při úpravě vody. AquaSorb 2000 je charakteristický svou vysokou hustotou a poskytuje maximální možnou aktivitu. Jeho excelentní tvrdost a mechanická odolnost zaručuje zanedbatelné ztráty během zpětného praní, promíchání vzduchem ale i při reaktivaci.

 

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:endler s.r.o.
Detail výrobku »»
AquaSorb 2000 se vyznačuje vysokou aktivitou, je vyráběno z vysoce kvalitního černého uhlí. Tento typ aktivního uhlí, kt...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

Betonová ČOV - WSB® clean COMPACT

Ilustrační obrázek

Betonová ČOV - WSB® clean COMPACT

Plně biologická čistírna odpadních vod WSB® clean COMPACT pro 0-4EO.

Betonová ČOV obsahuje specielně vyvinuté nosiče K1, K2,které zaručují komplexní odbourávací procesy i při trvalém nedostatečném nebo dlouhodobém kolísaní zatížení (dovolená, návštěva).Tyto nosiče umožňují běžné použití všech přípravků v domácnosti (čistících i dezinfekčních).

ČOV zaručuje především efektivitu, spolehlivost v dlouhodobém provozu a snadnost údržby vaší čistící technologie.

Cena 88.275,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Lucie Ruhe
Detail výrobku »»
Plně biologická čistírna odpadních vod WSB® clean COMPACT pro 0-4EO. Betonová ČOV obsahuje specielně vyvinuté nosi...
Cena 88.275,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Cal‘CareBall - proti vodnímu kameni

Ilustrační obrázek

Cal‘CareBall - proti vodnímu kameni

Cal‘CareBall je prostředek, který umožňuje snižovat obsah vodního kamene, ve vodě vaší pračky nebo myčky na nádobí, bez použití výrobků, které obsahují chemické látky. Cal'CareBall obsahuje magnety, které vytvářejí magnetické pole. Toto magnetické pole krystalizuje částečky vápence ve vodě a modifikuje jejich strukturu. Vlivem účinku magnetického pole ztrácejí částečky vápence své adhezní schopnosti (přilnavost). Magnetické pole uprostřed Cal'CareBall je generováno ze dvou magnetů, které jsou umístěny na protilehlých stranách koule.

Použití Cal’CareBall:
Pračka: Umístěte Cal'CareBall doprostřed vaší pračky a ponechte po celou dobu pracího cyklu.
Myčka nádobí: Umístěte Cal’CareBall - kouli na (snížení vápníku) odvápnění vody do koše (držáku) vaší myčky na nádobí. Zajistěte, aby Cal’CareBall nebyla zakryta nádobím a byla v ose proudu vody z vnější trysky horního sprchovacího ramene myčky. 

Cal’CareBall se nemusí žádným způsobem udržovat a lze ji opětovně použít (neomezené použití).
POZOR! Jedná se o produkt obsahující magnety! Nenechávejte tuto magnetickou kouli v blízkosti elektronických zařízení (počítač, TV, kardiostimulátor, atd...)


 

Ceny od 399,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ecobioshop.eu - Ing. Pavel Örvöš
Detail výrobku »»
Cal‘CareBall je prostředek, který umožňuje snižovat obsah vodního kamene, ve vodě vaší pračky nebo myčky na nádobí...
Ceny od 399,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

COV - WSB® clean COMFORT - plastová

Ilustrační obrázek

COV - WSB® clean COMFORT - plastová

Plně biologická čistírna odpadních vod WSB® clean COMFORT pro 0-4EO.

Plastová ČOV obsahuje specielně vyvinuté nosiče K1, K2,které zaručují komplexní odbourávací procesy i při trvalém nedostatečném nebo dlouhodobém kolísaní zatížení (dovolená, návštěva).Tyto nosiče umožňují běžné použití všech přípravků v domácnosti (čistících i dezinfekčních).

ČOV je opatřen dálkovám monitoringem click + clean®, který zvyšuje spolehlivost vašeho zařízení. Umožňuje neustálé sledování provozu vašeho zařízení, odchylky od nastaveného provozního cyklu jsou zaznamenány a dálkově odstraněny .

ČOV zaručuje především efektivitu, spolehlivost v dlouhodobém provozu a snadnost údržby vaší čistící technologie.

Ceny od 114.125,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Lucie Ruhe
Detail výrobku »»
Plně biologická čistírna odpadních vod WSB® clean COMFORT pro 0-4EO. Plastová ČOV obsahuje specielně vyvinuté no...
Ceny od 114.125,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Dionela FAM 1

Ilustrační obrázek

Dionela FAM 1

1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chloruje. Reakcí chloru s některými organismy a chemikáliemi, jejichž zbytky prošly vodárenskou úpravou, však vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou především karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je z hlediska odstraňování uvedených škodlivin zcela neúčinné.
2. DIONELA s vložkou FAM 1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek.

Ceny od 4.200,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Aqua Aurea, s.r.o.
Detail výrobku »»
1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chl...
Ceny od 4.200,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Dionela FAS 4

Ilustrační obrázek

Dionela FAS 4

Dionela FAS 4 odstraňuje arzen z vody s velkou kapacitou. Účinnost roste s klesajícím pH a s klesající koncentrací železa a manganu.
Kromě média, odstraňujícího z vody arzen, obsahuje lože Dionely FAS 4 také další složky, takže odstraňuje další kontaminanty podobně jako ostatní naše filtry Dionela. Neodstraňuje dusičnany.


Ceny od 4.950,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Aqua Aurea, s.r.o.
Detail výrobku »»
Dionela FAS 4 odstraňuje arzen z vody s velkou kapacitou. Účinnost roste s klesajícím pH a s klesající koncentrací želez...
Ceny od 4.950,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Dionela FDN 2

Ilustrační obrázek

Dionela FDN 2

1. Dusičnany se staly synonymem chemického znečištění pitných vod. Norma doporučuje méně než 15 mg/l NO3-. Jako mezní (limitní) hodnotu určuje 50 mg/l NO3-. Odhaduje se, že doporučené hodnotě nevyhovuje více než 90 % studní, mezní hodnotě nevyhovuje asi 70 %. Obsah dusičnanů ve vodě z veřejných vodovodů je obvykle vyšší než doporučená a nižší než mezní hodnota. Dusičnany mají prokázané karcinogenní účinky. Komunální vodárny nejsou na odstraňování dusičnanů technologicky vybaveny.
2. DIONELA s vložkou FDN 2 odstraňuje všechny škodliviny, které jsou uvedeny v bodě 2. pro FAM 1. Obsah dusičnanů je zároveň s vysokou účinností snižován na 1-4 mg/l v upravené vodě po dobu 3/4 životnosti vložky. Pak zvolna stoupá, ale nikdy nepřekročí vstupní hodnotu. Součástí dodávky je i souprava na stanovení dusičnanů. Sami si tedy můžete zjistit obsah dusičnanů v dionelované vodě.

Ceny od 4.800,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Aqua Aurea, s.r.o.
Detail výrobku »»
1. Dusičnany se staly synonymem chemického znečištění pitných vod. Norma doporučuje méně než 15 mg/l NO3-. Jako mezní (l...
Ceny od 4.800,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Dionela FTK 3

Ilustrační obrázek

Dionela FTK 3

1. Čaj uvařený z Vaší vody je nevalné chuti, zakaluje se a brzy tmavne. Na jeho povrchu se tvoří olejovitá vrstva, ulpívající na stěně šálku. Káva nevoní tak, jak by měla. Na varných nádobách se tvoří šedivý vodní kámen. Také vařená zelenina je našedlá. Příčinou je "přechodná tvrdost" Vaší pitné vody.

2. DIONELA s vložkou FTK 3 odstraňuje všechny škodliviny, uvedené v bodě 2. pro vložku FAM 1. Zároveň vyřeší potíže uvedené výše: Váš čaj, Vaše káva a Vaše vařené potraviny získají správnou chuť, vůni i vzhled. Ve varných nádobách se přestane tvořit vodní kámen. Tím snížíte spotřebu energie a zvýšíte životnost nádobí.

Ceny od 4.950,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Aqua Aurea, s.r.o.
Detail výrobku »»
1. Čaj uvařený z Vaší vody je nevalné chuti, zakaluje se a brzy tmavne. Na jeho povrchu se tvoří olejovitá vrstva, ulpív...
Ceny od 4.950,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

EchoTrek STA-380-2

Ilustrační obrázek

EchoTrek STA-380-2

 

Kompaktní ultrazvuková sonda pro měření hladiny kapalin v rozsahu 0,25 - 6 metrů, napájení 10,5 - 40V DC nebo 10,5 - 28V AC, výstup aktivní 4-20 mA relé, pouzdro PTB, snímač PP, mechanické připojení 2" BSP, krytí IP67/NEMA 6, bez displeje. Cena: 20.383,- Kč bez DPH

Ceny od 24.663,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Nivelco Bohemia s.r.o.
Detail výrobku »»
  Kompaktní ultrazvuková sonda pro měření hladiny kapalin v rozsahu 0,25 - 6 metrů, napájení 10,5 - 40V DC neb...
Ceny od 24.663,-Kč s DPH
Detail výrobku »»
Položek celkem: 45Stránky: 
1
2
3
Zobrazeno: 1 - 20
 
{caption}