Naše další projekty

EnviWeb.cz
ZmapujTo.cz - mapování černých skládek
Ekologove.cz
EnviMarket.cz
stat
Přeskočit navigaci

Nabídka výrobků v kategorii Software
Položek celkem: 17

SBLCore

Ilustrační obrázek

SBLCore

Software pro bezpečnostní listy v češtině, slovenštině a angličtině. Určen pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele nebezpečných chemických látek a směsí. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku bezpečnostních listů a etiket. Formát dokumentů plně vyhovuje aktuální platné legislativě.

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:Gracilis s.r.o.
Detail výrobku »»
Software pro bezpečnostní listy v češtině, slovenštině a angličtině. Určen pro výrobce, dovozce, distributory a následné...
Cena na dotaz
Gracilis s.r.o.
Detail výrobku »»

EVI 8 - evidence odpadů

Ilustrační obrázek

EVI 8 - evidence odpadů

Všem firmám a podnikatelům umožní jednoduše splnit všechny evidenční a ohlašovací povinnosti vyžadované zákonem.

Ceny od 1.090,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»
Všem firmám a podnikatelům umožní jednoduše splnit všechny evidenční a ohlašovací povinnosti vyžadované zákonem....
Ceny od 1.090,-Kč s DPH
INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»

OBAL 8 - evidence obalů

Ilustrační obrázek

OBAL 8 - evidence obalů

Program je určen všem firmám a podnikatelům umožní jednoduše splnit všechny evidenční a vykazovací povinnosti vyžadované zákonem. V souladu se zákonem 477/2001 Sb. (o obalech), umožňuje vést evidenci obalů podle náležitostí Vyhlášky č.641/2004 Sb.

Hlavní výhodou je možnost výběru mezi vedením evidence a tvorbou ročního Výkazu pro MŽP ČR nebo možností předvyplnění čtvrtletního výkazu pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a.s., (ve formě MS Excel).

Ceny od 2.408,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»
Program je určen všem firmám a podnikatelům umožní jednoduše splnit všechny evidenční a vykazovací povinnosti vyžadované...
Ceny od 2.408,-Kč s DPH
INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»

RES PLUS - Registr ekonomických subjektů

Ilustrační obrázek

RES PLUS - Registr ekonomických subjektů

Usnadníte si tak práci při dohledávání údajů o Vašich obchodních partnerech. Program RES PLUS vznikl na základě databáze, kterou získáváme z Českého statistického úřadu. Tato databáze obsahuje 3.500.000 subjektů a je aktualizovaná jednou za čtvrt roku. Navíc se program RES PLUS po instalaci automaticky propojí s programy EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 a rozšíří jejich funkce.

Ceny od 2.723,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»
Usnadníte si tak práci při dohledávání údajů o Vašich obchodních partnerech. Program RES PLUS vznikl na základě databáze...
Ceny od 2.723,-Kč s DPH
INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»

SKLAD Odpadů 8 - provozní program

Ilustrační obrázek

SKLAD Odpadů 8 - provozní program

Program SKLAD Odpadů 8 je určen pro nasazení do provozu na libovolné zařízení pro nakládání s odpady.

Ceny od 11.495,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»
Program SKLAD Odpadů 8 je určen pro nasazení do provozu na libovolné zařízení pro nakládání s odpady....
Ceny od 11.495,-Kč s DPH
INISOFT s.r.o.
Detail výrobku »»

CESVA Insulation Studio

Ilustrační obrázek

CESVA Insulation Studio

CESVA Insulation Studio je nejnovější softwarová aplikace, která umožňuje automatizované vytváření protokolů měření neprůzvučnosti (laboratorních i terénních měření) v souladu s normami ISO 140 a ISO 717 na základě dat z libovolných měřících přístrojů. Ve spolupráci s produkty CESVA umožňuje plně automatizované vytváření včetně sběru a vyhodnocení dat.

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:Ochrana životního prostředí, s.r.o.
Detail výrobku »»
CESVA Insulation Studio je nejnovější softwarová aplikace, která umožňuje automatizované vytváření protokolů měření nepr...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

CLAKS - skladový systém chemických látek

Ilustrační obrázek

CLAKS - skladový systém chemických látek

Databáze chemických látek portálu EuroChem byla sestavena se zřetelem na jejich bezpečné používání, proto zde naleznete mimo jiné bezpečnostní klasifikace a zákonem stanovené značení obalů chem. látek. Databáze chemických látek obsahuje cca 300.000 chemických látek. Látky obsahují názvy látek, chemické vzorce, identifikační čísla (CAS, EINECS, indexová čísla atd.), vlastnosti látek (toxikologické, chemicko-fyzikální, transportní vlastnosti...), výrobce chemických látek atd. Tato obsáhlá databáze nabízí funkce inteligentního vyhledávání - hledat lze např. chemickou strukturu, chemický vzorec atd.

Ceny od 10.648,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Wcontact s.r.o.
Detail výrobku »»
Databáze chemických látek portálu EuroChem byla sestavena se zřetelem na jejich bezpečné používání, proto zde naleznete ...
Ceny od 10.648,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Detektory plynu

Ilustrační obrázek

Detektory plynu

Detektory GasAlert jsou rozděleny do třech základních skupin

 
Bezúdržbové detektory - doba použití 2 roky

GasAlertClip Extreme
Výhody: nízká cena, nulová údržba, malá velikost a váha, nepřetržitý provoz, vodotěsný, velmi odolný

 
Jednoplynové detektory na toxické a výbušné plyny

GasAlert
Výhody: nízká cena, minimální údržba, dlouhodobé používání, malá velikost a váha

 
Víceplynové detektory

GasAlertMax se zabudovanou pumpičkou
GasAlertMicro
Výhody: nízká cena, minimální údržba, malá velikost a váha, možnost připojení k počítači

 

 

Detektory plynu na H2S (Sulfan / Sirovodík), SO2 (Oxid sířičitý), HCN (Kyanovodík), CO (Oxid uhelnatý), NH3 (Amoniak – Čpavek ), Cl2 (Chlór), NO (Oxid dusnatý), NO2 (Oxid dusičitý), PH3 (Fosfan), ETO (Etylenoxid), ClO2 (Chlordioxid), O3 (Ozon), O2 (Kyslík).

 

Ceny od 5.445,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Klimafil Praha s.r.o.
Detail výrobku »»
Detektory GasAlert jsou rozděleny do třech základních skupin   Bezúdržbové detektory - doba použití 2 roky G...
Ceny od 5.445,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

EBook Průvodce podnikovou ekologií

Ilustrační obrázek

EBook Průvodce podnikovou ekologií

Interaktivní internetová on-line publikace – ideální, stále aktuální řešení. Průvodce problematikou podnikové ekologie. Povinnosti, komentáře, řešení požadavků. Individuální registry právních požadavků. Možnost sestavení vlastní publikace. Příklady a vzory dokumentů. EKO-audit pro vlastní přezkoumání podniku. Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst pouze aktivní přehledy povinností, nebo podrobnější články s jednotlivými komentovanými povinnostmi, nebo využít efektivní způsob a prostřednictvím výběrových dotazníků si na základě rozsahu Vašich činností vyfiltrovat a přečíst pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají (vytvoří se individuální registr povinností).

Rozšířená verze tištěné publikace. Struktura: Základní příručka (problematika podnikové ekologie v členění podle v jednotlivých oblastí). Přehled povinností (aktivní přehledy s odkazy na komentáře a plné znění předpisů). Výběr povinností (filtrování povinností podle činností pro tvorbu individuálních přehledů). EKO-audit (aplikace pro provedení ekologického auditu Vašeho podniku). Vzory a příklady (provozní a havarijní řády a další dokumenty).

Cena 1.815,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Interaktivní internetová on-line publikace – ideální, stále aktuální řešení. Průvodce problematikou podnikové ekol...
Cena 1.815,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Ekotester "Soeks".

Ilustrační obrázek

Ekotester "Soeks".

Ekotester „Soeks“ je multifunkční přístroj pro rychlou analýzu obsahu dusičnanů v čerstvé zelenině a ovoci, ale také pro posouzení úrovně radioaktivního pozadí a detekce předmětů, potravin, stavebních materiálů kontaminovaných radioaktivními prvky.

Ceny od 6.790,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ECTACO Ceska s.r.o.
Detail výrobku »»
Ekotester „Soeks“ je multifunkční přístroj pro rychlou analýzu obsahu dusičnanů v čerstvé zelenině a ovo...
Ceny od 6.790,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

CHEMIK

Ilustrační obrázek

CHEMIK

Program je určen výrobcům, dovozcům a distributorům chemických látek a chemických přípravků, na které se nově vztahuje povinnost vést evidenci o druhu, množství a vlastnostech látky nebo přípravku a to za každou provozovnu odděleně. Program je rovněž významnou pomůckou pro činnost osob, autorizovaných podle zákona č.157/98 Sb.

* evidenci nebezpečných chemických látek
* tisk samolepících etiket pro označení obalu
* skladová evidence látek a přípravků
* vyhledávání v novelizované databázi nebezpečných chemických látek (cca. 2800 látek) a databázi EINECS (cca. 106 000 látek)
* nadstavbový modul pro tvorbu bezpečnostních listů
* nadstavbový modul pro HEDSET
* možnost práce v síti
* lze evidovat i více provozoven či firem a je vhodný i pro autorizované osoby

Ceny od 7.260,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:KVASAR, spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Program je určen výrobcům, dovozcům a distributorům chemických látek a chemických přípravků, na které se nově vztahuje p...
Ceny od 7.260,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

MIKE URBAN

Ilustrační obrázek

MIKE URBAN

Programový prostředek MIKE URBAN je určen pro globální analýzu funkce vodovodních a kanalizačních systémů. Cílem tohoto nového produktu je sjednocení uživatelského rozhraní a nahrazení současných programových prostředků MOUSE, MIKE NET a MIKE SWMM.

Hlavními výhodami ve srovnání s tradičními produkty aplikace MIKE URBAN jsou:

Standardní datové formáty
Sjednocené uživatelské rozhraní
Integrace do prostředí GIS
Integrace dat o správě majetku
Přizpůsobení systému potřebám zákazníka

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:DHI a.s.
Detail výrobku »»
Programový prostředek MIKE URBAN je určen pro globální analýzu funkce vodovodních a kanalizačních systémů. Cílem tohoto ...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

OvzdušíSQL pro úřady státní správy

Ilustrační obrázek

OvzdušíSQL pro úřady státní správy

Software pro vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, výpočet množství emisí a poplatku.

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:KVASAR, spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Software pro vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, výpočet množství emisí a poplatku....
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

Použité lisy na odpady ORWAK 9020 20 tun

Ilustrační obrázek

Použité lisy na odpady ORWAK 9020 20 tun

Kromě nových lisů značky ARTechnic nabízíme taky použité lisy na plasty, papír, PET lahve ORWAK 9020,plně funkční. Poskytujeme půlroční záruku.

 

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:ARTechnic
Detail výrobku »»
Kromě nových lisů značky ARTechnic nabízíme taky použité lisy na plasty, papír, PET lahve ORWAK 9...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

SQLEMS

Ilustrační obrázek

SQLEMS

Software pro ohlašování a výpočet poplatků znečišťování ovzduší.  Propojení na centrální ohlašovnu

Ceny od 8.228,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:KVASAR, spol. s r.o.
Detail výrobku »»
Software pro ohlašování a výpočet poplatků znečišťování ovzduší.  Propojení na centrální ohlašovnu...
Ceny od 8.228,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

TECHEM EcoDamage - hodnocení rizik ekologické újmy

Ilustrační obrázek

TECHEM EcoDamage - hodnocení rizik ekologické újmy

Bezplatný nástroj pro základní hodnocení rizik ekologické újmy.

Interaktivní on-line formulář ZDARMA!

Hodnoťte rizika ekologické újmy efektivně!

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:TECHEM CZ, s.r.o.
Detail výrobku »»
Bezplatný nástroj pro základní hodnocení rizik ekologické újmy. Interaktivní on-line formulář ZDARMA! Hodnoťte rizika ...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»

Vzorová dokumentace pro podnikovou ekologii

Ilustrační obrázek

Vzorová dokumentace pro podnikovou ekologii

Vzorová dokumentace představuje balík nejdůležitějších a nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku podnikové a průmyslové ekologie. K dispozici získáte mimo spousty dalších dokumentů i nejčastěji hledané a používané dokumenty z praxe jako jsou například:

  • provozní řády a havarijní plány
  • pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • písemná pravidla pro nejběžnější chemické látky a přípravky s možností snadné úpravy pro další přípravky
  • identifikační listy nebezpečných odpadů pro nejčastěji se vyskytující odpady
  • aplikaci pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
  • aplikaci na tisk etiket pro nebezpečné odpady
  • vzorová technická dokumentace pro posouzení obalů
  • a spoustu dalších vzorů a příkladů dokumentace.

Dokumenty jsou ve formátu MS Word pro možnost snadné úpravy pro Vaše podmínky. Dokumentace je rozdělena do částí podle jednotlivých oborů podnikové ekologie.

Cena 1.089,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Vzorová dokumentace představuje balík nejdůležitějších a nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku pod...
Cena 1.089,-Kč s DPH
Detail výrobku »»
 
{caption}