Naše další projekty

EnviWeb.cz
ZmapujTo.cz - mapování černých skládek
Ekologove.cz
EnviMarket.cz
stat
Přeskočit navigaci

Podrobné informace o firmě

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Základní údaje o firmě
Název firmy:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
IČ:15053695
DIČ:CZ15053695
Logo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
URL firmy: www.ekomonitor.cz
Jsou uvedené údaje zastaralé nebo neúplné?
Přihlaste se a údaje si sami opravte.
Název firmy
Kontakty
E-mail:ekomonitor@ekomonitor.cz
Kontaktní osoba:ing. Jiří Vala, Jednatel ing. Josef Drahokoupil, Jednatel ing. Miloš Čmelík, Jednatel Mgr. Pavel Vančura, Jednatel ing. Jiří Vala, Společník ing. Josef Drahokoupil, Společník ing. Miloš Čmelík, Společník Mgr. Pavel Vančura, Společník
Telefon:469 682 303

 registr ekonomických subjektů

 obchodní rejstřík

 dohledat telefon

Adresa
Ulice:Píšťovy 820
Město/místo:Chrudim
PSČ:53701


Činnost firmy

nabízíme projektování, dodávky a montáž úpraven vody a ČOV, odstraňování radonu z pitné vody, geofyzikální, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum...

Region působnosti:Pardubický kraj, Česká Republika
Nabízené služby: Voda -> Projekce, výstavba -> Projekce
 Voda -> Nakládání s vodami -> Úprava a rozvod vody
 Výrobky -> Voda -> ČOV a lapoly
 Geologie -> Geologický průzkum
 Geologie -> Inženýrská geologie
Výrobky, které firma nabízí na EnviMarketu

Kompendium ochrany kvality ovzduší

Ilustrační obrázek

Kompendium ochrany kvality ovzduší

Publikace společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byla uvedna na trh 19. listopadu 2008 a to v nákladu 700 výtisků. Editorem monografie je Ing. Jiří Kurfūrst, CSc., který dlouhá léta pracoval jako sefredaktor časopisu Ochrana kvality ovzduší. Kompendium má 408 stran.

 Výrazná sleva na publikaci. V současné době možno objednat za 150,-Kč včetně DPH na níže uvedených stránkách!!!

Cena 150,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»
Publikace společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byla uvedna na trh 19. listopadu 2008 a to v nákladu 700 výti...
Cena 150,-Kč s DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»

Kompendium sanačních technologií

Ilustrační obrázek

Kompendium sanačních technologií

Vydala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v r. 2006, editor Ing. Vít Matějů, 1. vydání, váz., 280 stran, formát A4

Publikace je rozdělena do 7 kapitol. Těžištěm knihy je pak pět kapitol věnovaných technologiím pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů, technologiím čištění podzemní vody a průsakových vod, technologiím čištění půdního vzduchu a vzdušin, nanotechnologiím a inovačním technologiím. V těchto kapitolách jsou popsány nejen všechny technologie běžně užívané v ČR, ale i metody ověřené alespoň pilotními zkouškami nebo poloprovozem a nové metody, u nichž je předpoklad, že by v podmínkách ČR mohly být použity. U každé technologie jsou uvedeny možnosti jejího použití a případného efektivního kombinování s dalšími metodami, výčet výhod a nevýhod a vysvětlen princip technologie. Popisy jsou doprovázeny obrázky, grafy, vzorci a rovnicemi. Poslední kapitola je věnována ekonomice sanačních technologií.

 Výrazná sleva na publikaci. V současné době možno objednat za 200,-Kč včetně DPH na níže uvedených stránkách!!!

Cena 200,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»
Vydala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v r. 2006, editor Ing. Vít Matějů, 1. vydání, váz., 280 stran, f...
Cena 200,-Kč s DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»

Odpadové hospodářství

Ilustrační obrázek

Odpadové hospodářství

Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru.

 Výrazná sleva na publikaci. V současné době možno objednat za 100,-Kč včetně DPH na níže uvedených stránkách!!!

Cena 100,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»
Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla př...
Cena 100,-Kč s DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»

Odpady a jejich zpracování

Ilustrační obrázek

Odpady a jejich zpracování

Autorem publikace je prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. jeden z předních českých odborníků v oblasti odpadů, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dlouholetý vedoucí jedné z kateder VŠCHT, dnešního Ústavu chemie ochrany prostředí. 

Publikace navazuje na předchozí knihy (Odpady, jejich využití a zneškodňování, 1994; Odpadové hospodářství, 2008). Podrobně se zabývá zejména odpady z výrobních činností (odpady z těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin a ropy, odpady z průmyslových procesů, odpady z energetiky, radioaktivní odpady, stavební a demoliční odpady, zemědělské odpady, odpady z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu) a možnostmi jejich zpracování. Další kapitoly jsou věnovány odpadům ze spotřeby (komunálním odpadům, elektrickému a elektronickému odpadu, odpadům z dopravy, zdravotnickým odpadům a některým specifickým odpadům), předcházení a omezování vzniku odpadů, recyklaci odpadů, jejich tepelnému, biologickému, fyzikálnímu a chemickému zpracování a skladování. V úvodních kapitolách navíc informuje o vývoji a současném stavu odpadového hospodářství a příslušných právních předpisech ČR a EU. Závěrečná kapitola je věnována novým materiálům, z nichž vzniknout budoucí odpady.

Novinka v našem vydavatelství. V současné době možno objednat za 420,-Kč včetně DPH na níže uvedených stránkách!!!

 

Cena 420,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»
Autorem publikace je prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. jeden z předních českých odborník...
Cena 420,-Kč s DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA

Ilustrační obrázek

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA

Nová česká publikace shrnující základní metodické postupy metody LCA, jaká v ČR dosud nevyšla. Autorem je doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Kniha včetně vysvětlivek použitých zkratek, slovníku vybraných termínů, věcného rejstříku a seznamu použité literatury bude má rozsah 264 stran a aspiruje na to, aby se stala účelnou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají problematikou environmentálního managementu, i pro ty, jichž se tato problematika dotýká zatím jen okrajově. Kniha je vybavena řadou rovnic, grafů a tabulek a vyšla ve vhodném příručním formátu B5.

 Výrazná sleva na publikaci. V současné době možno objednat za 200,-Kč včetně DPH na níže uvedených stránkách!!!

Cena 200,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»
Nová česká publikace shrnující základní metodické postupy metody LCA, jaká v ČR dosud nevyšla. Autorem je doc. Ing. Vlad...
Cena 200,-Kč s DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Detail výrobku »»
 
{caption}