Naše další projekty

EnviWeb.cz
ZmapujTo.cz - mapování černých skládek
Ekologove.cz
EnviMarket.cz
stat
Přeskočit navigaci

Podrobné informace o firmě

Adast Systems, a.s.

Základní údaje o firmě
Název firmy:Adast Systems, a.s.
IČ:46995919
DIČ:CZ46995919
URL firmy: www.adastsystems.cz
Jsou uvedené údaje zastaralé nebo neúplné?
Přihlaste se a údaje si sami opravte.
Název firmy
Kontakty
E-mail:sales@adastsystems.cz
Kontaktní osoba:
Telefon:+420 516 519 201

 registr ekonomických subjektů

 obchodní rejstřík

 dohledat telefon

Adresa
Ulice:Mírová 2
Město/místo:Adamov
PSČ:67904


Činnost firmy

Výzkum, vývoj, výroba, prodej a montáž zařízení pro čerpací stanice PHM, včetně kompletního příslušenství:
- zařízení pro čerpání a měření tekutých paliv
- výdejní stojany pro výdej benzínu, nafty LPG a CNG
- vysavače, ruční myčky a hustiče pneumatik
Výzkum, výroba a dodávky technologii pro neveřejný výdej, skladování a distribuci pohonných hmot uvnitř hospodářských jednotek (jaderné elektrárny, letiště, ČSAD, České dráhy, výrobní podniky, armáda apod.):
Dodávky komponent:
- protiexplozivní pojistky
- plovákové ovladače
- nevýbušné rozvodné krabice
- čerpací agregáty
- průtočná měřidla
- řídící systémy pro čerpací stanice
Projekční a servisní činnost v oboru
Strojírenské práce a kooperace:
- obrábění kovů (soustružení, frézování, broušení)
- vrtání, vyvrtávání, řezání závitů
- svařování kovů v ochranné atmosféře
- lisování koncovek hydraulických hadic
- lakování odlitků z neželezných kovů (max. 40 kg)
- lakování karosářských dílů (max. rozměr: 2000x800x200)

Region působnosti:
Nabízené služby:
Výrobky, které firma nabízí na EnviMarketu

Kompaktní čerpací stanice LPG

Ilustrační obrázek

Kompaktní čerpací stanice LPG

Je použitelná pro oblast
- Veřejného sektoru
jako doplňková technologie ke stávajícím čerpacím stanicím PHL
jako základní technologické zařízení samostatné veřejné čerpací stanice LPG
- Neveřejného sektoru
v oblasti vnitropodnikových doprav, zejména v odvětvích, kde jsou kladeny nároky na ekologii provozu
umožňuje použití zásobníků pronajatých od dodavatele plynu

Kompaktní čerpací stanice je složena z následujících zařízení:
nadzemní tlakový zásobník o obsahu 4,8 m³ pro skladování LPG
čerpací agregát pro dopravu LPG ze zásobníku přes výdejní zařízení do nádrže vozidla
výdejní zařízení — výdejní stojan LPG v modifikacích dle účelu použití kompaktní čerpací stanice LPG a požadavku zákazníka
propojovací potrubí včetně ovládacích a zabezpečovacích hydraulických prvků
elektrorozváděč včetně propojovací kabeláže jednotlivých komponentů čerpací stanice

Uvedené komponenty jsou uchyceny na společném základovém rámu a tvoří nedělitelný celek, čímž je zabezpečena rychlá in stalace na místě určení (připojení ke zdroji el. energie a k zemnicí síti), uvedení do provozu a zejména mobilnost dodávaného zařízení v případě požadavku na jeho přemístění. Kompaktní čerpací stanici LPG je možné provozovat a instalovat celoročně.

Kompaktní čerpací stanice ADAST KOMPAKT LPG splňuje požadavky Směrnice 94/9/ES — ATEX a Směrnice 89/336/EHS (EUROPEAN DIRECTIVE 94/9/EC — ATEX and EMC DIRECTIVE 89/336/EEC).

Modifikace kompaktní čerpací stanice ADAST KOMPAKT LPG
model 8640.x/LPG — s elektrickým rozváděčem in tegrovaným ve výdejním stojanu ADAST 899x/LPG/K
model 8640.x/LPG/R — s venkovním elektrickým rozváděčem
Doplňkové vybavení pro ADAST KOMPAKT LPG
elektronická předvolba objemu nebo ceny
elektronický systém ATC — automatická teplotní korekce
tankovací automat ADAST ADAMAT
nepřetržité elektronické monitorování nebezpečných stavů s kustickou a optickou signalizací
funkce automatického ukončení tankování při plné nádrži vozidla
Vliv kompaktní čerpací stanice na životní prostředí
Vzhledem ke zpracovávanému médiu (LPG), které je z hlediska ekologie nezávadnou látkou, provozem kompaktní čerpací stanice nevznikají žádné odpady, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí. Zařízení je plynotěsné. Při běžném provozu dochází k úniku LPG v plynné formě pouze v okamžiku odpojování plnicího zařízení autocisterny od plnicího ventilu zásobníku nebo plnicí koncovky (pistole) výdejního stojanu od plnicího ventilu nádrže vozidla. V obou případech se jedná o zanedbatelná množství, která se okamžitě rozptylují.

Ve srovnání s klasickými čerpacími stanicemi PHL je čerpací stanice LPG ekologickým provozem, který významným způsobem přispívá ke snižování nežádoucích emisí při provozu motorových vozidel.

Cena na dotaz Výrobek dodává firma:Adast Systems, a.s.
Detail výrobku »»
Je použitelná pro oblast - Veřejného sektoru jako doplňková technologie ke stávajícím čerpacím stanicím PHL jako ...
Cena na dotaz
Detail výrobku »»
 
{caption}