Naše další projekty

EnviWeb.cz
ZmapujTo.cz - mapování černých skládek
Ekologove.cz
EnviMarket.cz
stat
Přeskočit navigaci

Podrobné informace o firmě

ENVI GROUP s.r.o.

Základní údaje o firmě
Název firmy:ENVI GROUP s.r.o.
IČ:26367807
DIČ:CZ26367807
URL firmy: www.envigroup.cz
Jsou uvedené údaje zastaralé nebo neúplné?
Přihlaste se a údaje si sami opravte.
Název firmy
Kontakty
E-mail:info@envigroup.cz
Kontaktní osoba:Ing. Zdeněk Fildán
Telefon:602638325

 registr ekonomických subjektů

 obchodní rejstřík

 dohledat telefon

Adresa
Ulice:Příčná 2186
Město/místo:Tachov
PSČ:34701


Činnost firmy

Poradenská firma ENVI GROUP s.r.o. se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.

Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí do podnikové praxe.

Nabízíme komplexní řešení v oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologie. Zabezpečujeme plnění všech povinností vyplývajících z platných legislativních předpisů. Naše služby nabízíme formou celkového řešení problematiky (smlouva o zabezpečení povinností oblasti podnikové ekologie), nebo formou dílčího přímého poradenství.
Mezi stěžejní projekty vedle přímého poradenství patří tvorba a vydávání odborných publikací z oblasti podnikové ekologie a EMS.
Region působnosti:Česká Republika
Nabízené služby: Odpady -> Poradenství -> Evidence odpadů
 Odpady -> Poradenství -> Informační činnost
 Odpady -> Poradenství -> Legislativa
 Odpady -> Poradenství -> Obaly
 Odpady -> Poradenství -> Poradenská činnost
 Odpady -> Poradenství -> Vzdělávací, publikační a výstavní činnost
 EMS, EIA, IPPC -> Poradenství EMS
 EMS, EIA, IPPC -> Poradenství IPPC
 Ovzduší -> Poradenství
 Výrobky -> Odpady -> Knihy a tiskoviny
Výrobky, které firma nabízí na EnviMarketu

EBook Průvodce podnikovou ekologií

Ilustrační obrázek

EBook Průvodce podnikovou ekologií

Interaktivní internetová on-line publikace – ideální, stále aktuální řešení. Průvodce problematikou podnikové ekologie. Povinnosti, komentáře, řešení požadavků. Individuální registry právních požadavků. Možnost sestavení vlastní publikace. Příklady a vzory dokumentů. EKO-audit pro vlastní přezkoumání podniku. Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst pouze aktivní přehledy povinností, nebo podrobnější články s jednotlivými komentovanými povinnostmi, nebo využít efektivní způsob a prostřednictvím výběrových dotazníků si na základě rozsahu Vašich činností vyfiltrovat a přečíst pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají (vytvoří se individuální registr povinností).

Rozšířená verze tištěné publikace. Struktura: Základní příručka (problematika podnikové ekologie v členění podle v jednotlivých oblastí). Přehled povinností (aktivní přehledy s odkazy na komentáře a plné znění předpisů). Výběr povinností (filtrování povinností podle činností pro tvorbu individuálních přehledů). EKO-audit (aplikace pro provedení ekologického auditu Vašeho podniku). Vzory a příklady (provozní a havarijní řády a další dokumenty).

Cena 1.815,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Interaktivní internetová on-line publikace – ideální, stále aktuální řešení. Průvodce problematikou podnikové ekol...
Cena 1.815,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Povinnosti firem v podnikové ekologii

Ilustrační obrázek

Povinnosti firem v podnikové ekologii

Stručný průvodce problematikou podnikové ekologie. Přehled povinností s komentáři. Základní řešení pro splnění Vašich povinností v oblasti vztahu podniku k ochraně životního prostředí. Tato základní publikace Vám pomůže snadno zjistit, které povinnosti se Vaší firmy týkají a zároveň Vám nabídne jejich základní řešení.

V publikaci je pro každou oblast (chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, obaly) přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů, rozbor jednotlivých povinností, dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu a další informace. Publikaci doplňují internetové e-Doplňky, ve kterých jsou další podrobnější informace.

Cena 403,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Stručný průvodce problematikou podnikové ekologie. Přehled povinností s komentáři. Základní řešení pro splnění Vašich po...
Cena 403,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Příručka EMS podle ISO 14 001

Ilustrační obrázek

Příručka EMS podle ISO 14 001

Zavádíte systém EMS a potřebujete získat přehled o požadavcích normy a jejich naplnění v praxi? Nebo máte již systém zaveden a potřebujete vhodného pomocníka při udržování systému?

Průvodce problematikou EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 s představením jednotlivých požadavků normy a jejich bližší vysvětlení. Uvádí potřebnou dokumentaci, požadavky na záznamy, nejčastější nedostatky v praxi, environmentální indikátory, registry právních požadavků a další informace. Tištěná i elektronická verze. Elektronická verze je doplněná o další podpůrné informace: Přehled povinností - právní požadavky s aktivními odkazy na předpisy v aktuálním znění; EKO-audit - aplikace pro provedení úvodního přezkoumání (ekologický audit) Vašeho podniku, Vzory a příklady - provozní a havarijní řády a další dokumenty.

Cena 345,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Zavádíte systém EMS a potřebujete získat přehled o požadavcích normy a jejich naplnění v praxi? Nebo máte již systém zav...
Cena 345,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Příručka pro oblast životního prostředí

Ilustrační obrázek

Příručka pro oblast životního prostředí

Podrobný manuál pro podnikovou ekologii. Ucelené a přehledné zpracování problematiky. Povinnosti jsou doplněny o úpravu prováděcími předpisy. Příručka se zaměřuje na hlavní oblasti podnikové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, obaly, EMS ISO 14 001.

Součástí příručky je Doprovodné CD, na kterém jsou vzory formulářů, žádostí, hlášení, oznamování, praktické příklady provozních řádů, havarijních plánů a další užitečné informace. Publikace obsahuje dále EKOaudit - produkt pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností bez nutnosti hlubších znalostí legislativy. Nabízí přehledný souhrn všech povinností na úseku podnikové ekologie. Mimo provedení vlastního auditu je možnost jeho použití v rámci systému EMS (při vytváření registru právních požadavků, při posuzování shody s právními požadavky, při úvodním přezkoumání apod.). Pro zachycení legislativních změn je publikace pravidelně čtvrtletně aktualizována formou zasílání tištěných aktualizací. Doprovodné CD obsahuje i elektronickou PDF verzi publikace a v té můžete využít grafickou úpravu s barevně odlišnými aktualizačními změnami, lze tak snadno sledovat legislativní vývoj.

Cena 2.759,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Podrobný manuál pro podnikovou ekologii. Ucelené a přehledné zpracování problematiky. Povinnosti jsou doplněny o úpravu ...
Cena 2.759,-Kč s DPH
Detail výrobku »»

Vzorová dokumentace pro podnikovou ekologii

Ilustrační obrázek

Vzorová dokumentace pro podnikovou ekologii

Vzorová dokumentace představuje balík nejdůležitějších a nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku podnikové a průmyslové ekologie. K dispozici získáte mimo spousty dalších dokumentů i nejčastěji hledané a používané dokumenty z praxe jako jsou například:

  • provozní řády a havarijní plány
  • pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • písemná pravidla pro nejběžnější chemické látky a přípravky s možností snadné úpravy pro další přípravky
  • identifikační listy nebezpečných odpadů pro nejčastěji se vyskytující odpady
  • aplikaci pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
  • aplikaci na tisk etiket pro nebezpečné odpady
  • vzorová technická dokumentace pro posouzení obalů
  • a spoustu dalších vzorů a příkladů dokumentace.

Dokumenty jsou ve formátu MS Word pro možnost snadné úpravy pro Vaše podmínky. Dokumentace je rozdělena do částí podle jednotlivých oborů podnikové ekologie.

Cena 1.089,-Kč s DPH Výrobek dodává firma:ENVI GROUP s.r.o.
Detail výrobku »»
Vzorová dokumentace představuje balík nejdůležitějších a nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku pod...
Cena 1.089,-Kč s DPH
Detail výrobku »»
 
{caption}