Naše další projekty

EnviWeb.cz
ZmapujTo.cz - mapování černých skládek
Ekologove.cz
EnviMarket.cz
stat
Přeskočit navigaci

Podrobné informace o výrobku

Kompaktní čerpací stanice LPG

Ilustrační obrázek

Je použitelná pro oblast
- Veřejného sektoru
jako doplňková technologie ke stávajícím čerpacím stanicím PHL
jako základní technologické zařízení samostatné veřejné čerpací stanice LPG
- Neveřejného sektoru
v oblasti vnitropodnikových doprav, zejména v odvětvích, kde jsou kladeny nároky na ekologii provozu
umožňuje použití zásobníků pronajatých od dodavatele plynu

Kompaktní čerpací stanice je složena z následujících zařízení:
nadzemní tlakový zásobník o obsahu 4,8 m³ pro skladování LPG
čerpací agregát pro dopravu LPG ze zásobníku přes výdejní zařízení do nádrže vozidla
výdejní zařízení — výdejní stojan LPG v modifikacích dle účelu použití kompaktní čerpací stanice LPG a požadavku zákazníka
propojovací potrubí včetně ovládacích a zabezpečovacích hydraulických prvků
elektrorozváděč včetně propojovací kabeláže jednotlivých komponentů čerpací stanice

Uvedené komponenty jsou uchyceny na společném základovém rámu a tvoří nedělitelný celek, čímž je zabezpečena rychlá in stalace na místě určení (připojení ke zdroji el. energie a k zemnicí síti), uvedení do provozu a zejména mobilnost dodávaného zařízení v případě požadavku na jeho přemístění. Kompaktní čerpací stanici LPG je možné provozovat a instalovat celoročně.

Kompaktní čerpací stanice ADAST KOMPAKT LPG splňuje požadavky Směrnice 94/9/ES — ATEX a Směrnice 89/336/EHS (EUROPEAN DIRECTIVE 94/9/EC — ATEX and EMC DIRECTIVE 89/336/EEC).

Modifikace kompaktní čerpací stanice ADAST KOMPAKT LPG
model 8640.x/LPG — s elektrickým rozváděčem in tegrovaným ve výdejním stojanu ADAST 899x/LPG/K
model 8640.x/LPG/R — s venkovním elektrickým rozváděčem
Doplňkové vybavení pro ADAST KOMPAKT LPG
elektronická předvolba objemu nebo ceny
elektronický systém ATC — automatická teplotní korekce
tankovací automat ADAST ADAMAT
nepřetržité elektronické monitorování nebezpečných stavů s kustickou a optickou signalizací
funkce automatického ukončení tankování při plné nádrži vozidla
Vliv kompaktní čerpací stanice na životní prostředí
Vzhledem ke zpracovávanému médiu (LPG), které je z hlediska ekologie nezávadnou látkou, provozem kompaktní čerpací stanice nevznikají žádné odpady, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí. Zařízení je plynotěsné. Při běžném provozu dochází k úniku LPG v plynné formě pouze v okamžiku odpojování plnicího zařízení autocisterny od plnicího ventilu zásobníku nebo plnicí koncovky (pistole) výdejního stojanu od plnicího ventilu nádrže vozidla. V obou případech se jedná o zanedbatelná množství, která se okamžitě rozptylují.

Ve srovnání s klasickými čerpacími stanicemi PHL je čerpací stanice LPG ekologickým provozem, který významným způsobem přispívá ke snižování nežádoucích emisí při provozu motorových vozidel.

Cena: na dotaz
Dodává firma: Adast Systems, a.s. Detail firmy»»
Web, objednávka: Objednat na www.adastsystems.cz
Kompaktní čerpací stanice LPGObjednat

Budete přesměrováni na stránky výrobce.
Stránka obsahuje další informace o o tomto výrobku,
a také možnost provést objednávku.
Kontakt: 
e-mail:     sales@adastsystems.cz
telefon: +420 516 519 201
kontaktní osoba:
Nabízen v kategorii:  Dopravní prostředky - Čerpací stanice
 
{caption}